Kilpailutasoituksen ja pelitasoituksen laskenta

Pelitasoituksen (Course Handicap) ja kilpailutasoituksen laskenta tehdään Golf GameBookissa WHS:n (World Handicapping System) ohjeistuksen mukaisesti.

Sisältö:

Pelitasoitus (Course Handicap)


Kilpailutasoitus (Playing Handicap)


Esimerkkejä


Esimerkki 1: Kilpailutasoituksen laskenta yksilöpelissä 100% tasoituksella (handicap allowance)


Esimerkki 2: Kilpailutasoituksen laskenta yksilöpelissä muulla kuin täydellä tasoituksella

 

Esimerkki 3: Joukkueen Kilpailutasoituksen laskenta

Poikkeukset eri maiden ja liittojen osalta

 

Pelitasoitus (Course Handicap)

Tämä tarkka tasoitus lasketaan ottamalla huomioon kentän ja kunkin tiin Slope- ja Course rating. Se lasketaan jokaiselle pelaajalle erikseen ja pyöristämätöntä arvoa käytetään pelaajan Kilpailutasoituksen laskemiseen. Pelitasoitusta ei yleensä näytetä missään, sitä käytetään vain osana Kilpailutasoituksen laskentaa.

Pelitasoitus = Pelaajan oma HCP  x (Slope Rating / 113) + (Course Rating - Kentän PAR)

Kilpailutasoitus (Playing Handicap)

Kilpailutasoitus on aina kokonaisluku ja se näytetään yleensä pelaajakohtaisesti kilpailun lähtölistalla ja tulospalvelussa.

Kilpailutasoitus = Pelitasoitus x Pelitasoituksen määrä prosentteina (Handicap allowance %)

Saatu luku pyöristetään lähimpään kokonaislukuun ja näytetään Kilpailutasoituksena.

 

Esimerkkejä Kilpailutasoituksen laskennasta:


Esimerkeissä käytetään seuraavia arvoja:


John Doe (Mies) HCP 12,5
Amanda Jones (Nainen) HCP 7,2


Pelattavan kentän PAR on 72
Miesten valkoisen tiin CR (Course Rating) on 71,3 ja SR (Slope Rating) on 138.
Naisten punaisen tiin CR on 71,4 ja SR 124

Pelitasoitus

John Doe 12,5 x (138 / 113) + (71,3-72) = 14,5654867
Amanda Jones 7,2 x (124/113) + (71,4-72) = 7,30088496

 

Esimerkki 1: Kilpailutasoituksen laskenta yksilöpelissä 100% tasoituksilla pelattaessa

Tämä on yleisimmin käytetty tapa laskea kilpailutasoitus. Tällöin pelataan "täydellä tasoituksella".

Amanda ja John pelaavat yksilöpeliä täydellä (100%) tasoituksilla.


Kilpailutasoitus = Pelitasoitus x pelitasoituksen määrä prosentteina


John Doe 14,5654867 x 100% = 14,5654867. Tämä pyöristyy ylöspäin ja kilpailutasoitukseksi tulee 15.
Amanda Jones 7,30088496 x 100% = 7,30088496. Pyöristyy alaspäin ja kilpailutasoitukseksi tulee 7.

Siten täydellä tasoituksella pelatessa, kilpailutasoitukset ovat:
John Doe 15
Amanda Jones 7


Esimerkki 2: Kilpailutasoituksen laskenta yksilöpelissä muulla kuin täydellä tasoituksella

Amanda ja John pelaavat pistebogia 75% tasoituksella.

Kilpailutasoitus = Pelitasoitus x pelitasoituksen määrä prosentteina (nyt 75)


John Doe 14,5654867 x (75/100) = 10,924115. Pyöristyy ylöspäin lukuun 11.
Amanda Jones 7,30088496 x (75/100) = 5,47566372. Pyöristyy alaspäin numeroon 5.

Siten Kilpailutasoitukset 75% tasoituksilla ovat:
John Doe 11
Amanda Jones 5

 

Esimerkki 3: Joukkueen kilpailutasoituksen laskenta

Vajaita (ei 100%) tasoituksia käytetään usein joukkuepeleissä, kuten scramblessa. Tässä esimerkissä Amanda ja John pelaavat joukkueena kahden hengen scramblea, jossa on käytössä 25% tasoituksista.

Ensin molemmille lasketaan pelitasoitus käytettävällä HCP-%:lla (25%):


John Doe 14,5654867 x (25/100) = 3,64137168


Amanda Jones 7,30088496 x (25/100) = 1,82522124


Nämä tarkat kenttätasoitukset summataan yhteen ennen pyöristystä. 3,64137168 + 1,82522124 = 5,46659292. Saatu luku pyöristetään ja saadaan joukkueen kilpailutasoitukseksi 5.

Amandan ja Johnin joukkueen pelitasoitus on siten 5.

 

Huom!

Klubien seinillä on usein valmiita tauluja, joista voi katsoa oman kilpailutasoituksensa. On huomioitavaa, että nämä ovat pyöristettyjä kilpailutasoituksia eivätkä tarkkoja pelitasoituksia, joten niiden käyttö ei sovellu suoraan kilpailutasoituksen laskentaan.

Jos esimerkiksi Amandan ja Johnin joukkueen kilpailutasoitusta koitettaisiin laskea näiden taulujen avulla, saataisiin väärä arvo:


John Doe 15 x (25/100) = 3,75
Amanda Jones 7 x (25/100) = 1,75


3,75+1,75 = 5,5 joka pyöristyy lukuun 6. Tämä antaa väärän kilpailutasoituksen, verrattuna oikeaan eli äskeisessä esimerkissä laskettuun kilpalilutasoitukseen 5.

 

Poikkeuksia eri maiden ja liittojen osalta:

WHS-järjestelmän julkaisun yhteydessä R&A päätti tehdä hieman omia muutoksia siihen, miten tasoitus lasketaan. Tämän seurauksena Iso-Britanniassa pelitasoitus lasketaan eri tavalla. Kaava on seuraava:


Pelitasoitus = HCP x kentän slope rating / 113Skotlanti päätti kuitenkin noudattaa maailmanlaajuista WHS-standardia, joten siellä pelitasoitus lasketaan yeisellä kaavalla:


Pelitasoitus = HCP x (kentän slope rating / 113) + (CR - par)


Myös Australian golfliitto päätti muokata kaavaa hieman ja lisäsi mukaan vakion 0,93. Australiassa pelitasoitus lasketaan siis kaavalla:

Pelitasoitus = (HCP x (kentän slope rating / 113) + (CR - par)) x 0.93

 

GameBookissa käytettävän tasoituslaskennan määrää pelin luojan kotimaa ja siellä käytössä oleva menetelmä. Lisätietoa Kilpailu- ja pelitasoitusten laskennasta esimerkiksi täällä.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
7/8 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kommentointi on poistettu käytöstä.